2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Mittsverige Städ och Skogstjänster AB

Vi är ett modernt företag som erbjuder professionella Skogstjänster, Städtjänster och Flyttjänster till företag, Hotell och privatpersoner med hållbara priser. Eftersom tiden är en mycket viktig faktor i våra dagliga rutiner, ser vi till att ge dig bästa kvalitet inom avtalad tid. Vi är dedikerade till att öka våra kunders image positivt både inom och utanför Sverige.

Vårt mål är att använda skogen som ett verktyg för integration av invandrare och svenskar genom att uppmuntra och utbilda dem att bli professionella skogsarbetare (se våra socialpolitik och integration) och därigenom ge dem med kvalitet informell utbildning, jobb och rimliga löner baserade på fackliga priser.

Med vår affärsmodell har vi för avsikt att ge jobb till våra arbetare året runt; under sommaren och hösten (skog), städning och flyttjänster året runt. För att detta ska vara möjligt, är vi fast beslutna att bygga upp ett förtroende mellan företaget, de anställda och kunder via en konstruktiv dialog.

Vi erbjuder även skogs- och städföretag med arbetskraft när det behövs.

För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst. Vill du att vi ska ringa dig? Klicka på länken och fyll i kontaktformuläret.

hem01 hem02 hem03

face

Kontakta oss

Besöksadress 1:
Odensalagatan 41A
831 47 Östersund

Besöksadress 2:
Sågbäcksvägen 4
840 30 Rätan

Mobil: 072-519 86 44
Email: info@mittskogstadning.se