Integration
2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Integration

IntegrationInom många samhällsområden idag är det människor med stark ekonomi och stor köpkraft som kan ta del av alla fördelar som samhället erbjuder. Detta i motsats till de människor som är beroende av samhällets stöd och de som är arbetslösa. Ofta tillhör utlandsfödda den svagare gruppen. Vår vision är att se en oberoende och ekonomiskt stark invandrarbefolkning i Sverige.

Utifrån detta vill vi inspirera invandrare som är bofasta i Sverige – och svenskar – att utbilda sig inom skogsplantering och skogsgallring. Vi vill också ge utbildning i effektiv städteknik.
Efter informell utbildning och praktik kan vi sommartid ordna arbete inom området skogstjänster och vintertid med olika städuppdrag. Vi kan också utifrån en överenskommen månadsavgift hyra ut våra medarbetare till andra företag som behöver extra personal.

Kontakta oss gärna för mer information. Klicka Här.
Vårt mål är att

 • Att stimulera och lära svenskar och invandrare som bor i Sverige hur man skapar hög kvalitet i arbetet med skogsplantering och skogsgallring.
 • Förse invandrare – och svenskar – med arbete så att de därigenom blir ekonomiskt oberoende och lättare integreras i samhället,
 • Bilda ett arbetslag som varje år kan plantera åtminstone 3 milj. plant
 • Inom tre år vinna pris som bästa företag i skogsplantering med hög kvalitet.

Vårt syfte är att

 • Ge kunder högkvalitativ service med hållbara priser,
 • Utbilda och träna tillgängliga yrkesplanterare när helst under året som det behövs,
 • Betala arbetarna bra löner som är baserade på fackliga avtal,
 • Medverka till att förmedla positiva omdömen om våra kunder både inom och utom Sverige
 • Skapa en kultur med förtroende mellan företaget, arbetarna och kunderna genom utbildning och konstruktiv dialog.
face

Kontakta oss

Besöksadress 1:
Odensalagatan 41A
831 47 Östersund

Besöksadress 2:
Sågbäcksvägen 4
840 30 Rätan

Mobil: 072-519 86 44
Email: info@mittskogstadning.se