Mål & Syfte
2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow

Mål & Syfte

Mittsverige Städ och Skogstjänster AB (MSSE) strävar efter att upprätthålla en genomgående hög nivå av städning, vilket är i överensstämmelse med avtalet, obligatoriska, hälso- och miljökrav.

Personalen på Mittsverige Städ och Skogstjänster AB kommer att vara medveten om behovet av goda kundrelationer för att uppnå kundnöjdhet och vi ska sträva efter en hög nivå personaltillfredsställelse.

Quality Commitment
MSSE ska avsätta tillräckliga resurser och anläggningar för att säkerställa att inköp och användning av kvalitet och tjänsternas förenlighet med överenskomna specifikationer och även komforten och säkerheten för personalen.

För att säkerställa MSSE kvalitetsmålen uppnås och upprätthålls, har bolaget antagit följande strategi:

(a) Genomförande av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001: 2000
(b) Övervakning av kundrespons för att få ett mått på hur effektiv kvalitetspolicy.
(c) En utgående utvärdering av systemen kommer att utföras och kvalitetspolicy raffineras för att uppnå en konsekvent tillhandahållande av God service som uppfyller kundernas förändrade krav.
(d) Regelbunden översyn av avtal för att säkerställa löner baserade på fackliga priser och ovan.

Kundperspektiv
MSSE gäller kommunikation med kunder som kritiska för effektiviteten i kvalitetssystemet.

Framför allt är denna organisation åtagit sig hela sin verksamhet till produktion av högsta kvalitet.

face

Kontakta oss

Besöksadress 1:
Odensalagatan 41A
831 47 Östersund

Besöksadress 2:
Sågbäcksvägen 4
840 30 Rätan

Mobil: 072-519 86 44
Email: info@mittskogstadning.se