Social Policy
2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow

Värderingar

”Framgång är vår om vi arbetar tillsammans utan att det påverkar eller stereotyper”.

I vårt företag respekterar vi våra kunders och medarbetares rättigheter, särskilt inom områdena mänskliga rättigheter, dataintegritet och regler inom fackföreningarna.
Utfört arbete ska alltid hålla hög kvalitet. Vi betonar kunskapsutveckling för våra medarbetare både genom formell och informell undervisning vilket stöds av utbildningsprogrammet för integration.

Mittsverige Städ och Skogstjänster AB arbetar aktivt för att vara en socialt accepterad och respekterad arbetsgivare och leverantör av skogstjänster och städtjänster. Vi följer lagar och avtal och god praxis inom skogsbranschen och städningsbranschen.

Det betyder att vi

 • betalar lagstadgade avgifter och skatter
 • ansvarar för att ingångna avtal med både kunder och anställda efterlevs
 • ansvarar för att oss tillfälligt anlitade underentreprenörer uppfyller samma höga kvalitetskrav som vi
 • för att möjliggöra (kvalitets-) kontroll inte accepterar att våra underentreprenörer själva anlitar underentreprenörer
 • kräver att hos oss återkommande underentreprenörer ska vara PEFC – certifierade
 • tecknar kollektivavtal med facket om de anställda kräver det
 • tecknar anställningsavtal med våra anställda (både fast och visstidsanställda) med kollektivavtalet som grund
 • betalar räkningar och löner i tid
 • erbjuder vår personal drägliga villkor vid övernattningar
 • har dokumenterat välutbildad personal, som hela tiden vidareutbildas
 • om vi undantagsvis måste anlita visstidsanställd, utbildad personal, säkrar vi kvalitetskraven genom att ge dem särskild information, ledning och tillsyn.

Vi bidrar till att stärka det lokala samhällets utveckling genom att i första hand rekrytera vår personal lokalt och genom att prioritera lokala leverantörer.

Dessutom respekterar och följer vi all relevanta internationella avtal och direktiv, som Sverige undertecknat eller på annat sätt förbundit sig att följa. Det rör främst frågor om jämlikhet, diskriminering, barnarbete, organisationsrätt och lika löneprincipen.

face

Kontakta oss

Besöksadress 1:
Odensalagatan 41A
831 47 Östersund

Besöksadress 2:
Sågbäcksvägen 4
840 30 Rätan

Mobil: 072-519 86 44
Email: info@mittskogstadning.se